Η έρευνα PwC προτείνει ανάκαμψη επιχειρήσεων έως τον Ιούνιο του 2021

PwC: Η πανδημία του κορανοϊού, ακολουθούμενη από αυστηρές κλειδαριές σε αρκετές φάσεις, έπληξε την παγκόσμια και την ινδική οικονομία και διαφορετικές θεωρίες προβλέπουν διαφορετικό χρόνο και περίοδο ανάκαμψης. Σύμφωνα με την έκθεση με τίτλο «COVID-19: Path to Recovery», που εκπονήθηκε από την PwC India, περίπου το 80-82 τοις εκατό των ινδικών εταιρειών αναμένουν να ανακάμψουν και να επανέλθουν στον ρυθμό των εσόδων πριν από την πανδημία μέχρι τον Ιούνιο του επόμενου έτους.

Η έκθεση συντάσσεται με βάση έρευνα 225 CXO σε όλες τις βιομηχανίες και η έκθεση αναφέρει ότι οι εταιρείες πανδημίας επικεντρώνονται στη διαχείριση κρίσεων, στην επιχειρησιακή αποτελεσματικότητα και στην καινοτομία.Η έκθεση αξιολόγησε τον αντίκτυπο της πανδημίας, τις προκλήσεις της πανδημίας και το νέο μοντέλο εργασίας που απαιτείται από τις εταιρείες.Υποφέρουν τομείς

Η έκθεση ταξινόμησε τους ακόλουθους τομείς μεταξύ των τομέων που αντιμετώπισαν σημαντική απώλεια στην είσπραξη εσόδων εν μέσω της πανδημίας:

 • Υποδομή
 • Ακίνητα
 • Βιομηχανικός
 • Λιανεμποριο
 • Φιλοξενία
 • ΜΜΕ και ψυχαγωγία

Λόγος διαταραχής - Καταρρεσμένη αλυσίδα ζήτησης-προσφοράς και περιορισμένη ρευστότητα στην αγορά.Ευέλικτοι τομείς

Η έκθεση ταξινόμησε τους ακόλουθους τομείς μεταξύ των τομέων που κατάφεραν να επιβιώσουν από την κρίση και αντιμετώπισαν χαμηλότερη ή καθόλου απώλεια στην είσπραξη εσόδων εν μέσω της πανδημίας:

 • ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ της ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ,
 • Φροντίδα υγείας ,
 • Pharma,
 • Τηλεπικοινωνίες,
 • Βοηθητικά προγράμματα (ηλεκτρική ενέργεια, αποχέτευση, νερό και φυσικό αέριο)
 • βασικά είδη καταναλωτή (αλκοόλ, ποτά, φαγητό, σπίτι, προσωπική φροντίδα και καπνός)

Λόγος ανθεκτικότητας - Προσαρμογή με μεταβαλλόμενη αγορά και σωστή διαχείριση κρίσεων.Η έκθεση πρόσθεσε επίσης ότι το 73% των εταιρειών αναμένει χαμηλότερη είσπραξη εσόδων το 2020-21, ωστόσο, σχεδόν το 15% αυτών των εταιρειών αναμένουν παρατεταμένη μείωση κατά την επόμενη χρήση.

Εν τω μεταξύ, το 77% των εταιρειών αναμένουν θετική επιτάχυνση κατά την επόμενη χρήση.

Ο συνεργάτης της PwC India, Krishan, εξήγησε στην έκθεσή του ότι εν μέσω αυτού COVID-19 προκαλούμενη σκληρή επιχειρηματική κατάσταση, η ψηφιακή ενεργοποίηση στην επιχείρηση έχει γίνει ένα σημαντικό εργαλείο για να παραμείνετε στον ανταγωνισμό. Εν τω μεταξύ, μια σειρά συνεργασίας είναι η απαίτηση της κατάστασης.

Διαβάστε επίσης: Η έκθεση του ΟΗΕ αναφέρει ότι η επίτευξη του στόχου της αειφόρου ανάπτυξης του Zero Hunger έως το 2030 ενδέχεται να μην είναι δυνατή