ΜΜ: Εφαρμογή της συλλογικής ευθύνης NEP

Συλλογική ευθύνη σημαντική για την εφαρμογή της ΕΕΠ

Τη Δευτέρα, πρωθυπουργός (PM) Narendra Modi απευθύνθηκε στην Ινδία και είπε ότι η νέα ΕΕΠ (Εθνική Πολιτική Εκπαίδευσης) επικεντρώνεται στην εκμάθηση των ενδιαφερόντων των Φοιτητών και στην ανάπτυξη κριτικής σκέψης μεταξύ τους. Ο Πρωθυπουργός Μόντι κάλεσε τους ενδιαφερόμενους να εφαρμόσουν πνεύμα ΝΕΠ για να αξιοποιήσουν πλήρως τις δυνατότητές του.

Η νεολαία θα είναι πλέον σε θέση να μάθει σύμφωνα με τα ενδιαφέροντά της παρά να ακολουθήσει μια συγκεκριμένη ροή. Σύμφωνα με την Εθνική Εκπαιδευτική Πολιτική, πρώτα από το 1986, καταργήθηκε ο εξαναγκασμός να επιλέξει ένα ρεύμα για να συνεχίσει τις ανώτερες σπουδές.Η πιο ευρεία και σχετική εφαρμογή

Απευθυνόμενος στην εναρκτήρια σύνοδο στο συνέδριο «Κυβερνήτες» για τον ρόλο του ΝΕΠ στον μετασχηματισμό της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης », ο πρωθυπουργός Μόντι εξέφρασε τη σημασία της« συλλογικής ευθύνης »όλων των κρατών και κέντρων για την εφαρμογή της ΝΕΠ στο επίπεδο του εδάφους. Όσο περισσότερα άτομα θα συνδεθούν με τη ΝΕΠ, τόσο πιο σχετικές και ευρείες θα είναι οι επιπτώσεις της.Περισσότερη χρηματοδότηση για έρευνα και καινοτομία

Ο Πρόεδρος Ram Nath Kovind εξέτασε την ανάγκη για περισσότερη χρηματοδότηση από κράτη και κέντρα στην έρευνα και την καινοτομία, έτσι ώστε να μπορεί να φέρει την απαιτούμενη δυναμική όπως απαιτείται από την ινδική οικονομία. Το επίπεδο των επενδύσεων στην έρευνα και την καινοτομία στην Ινδία είναι πολύ χαμηλότερο από ό, τι πολλές ανεπτυγμένες και αναπτυσσόμενες χώρες. Είναι μόνο το 0,7% του ΑΕΠ στην Ινδία σε σύγκριση με τη χρηματοδότηση στις ΗΠΑ (2,8% του ΑΕΠ), τη Νότια Κορέα (4,2% του ΑΕΠ) και το Ισραήλ (4,3% του ΑΕΠ).Είναι σαφές ότι η ινδική οικονομία χρειάζεται τώρα οι νέοι της χώρας να είναι πιο καινοτόμοι και γνώστες. Η Ινδία βιώνει μια πολύ απαραίτητη ώθηση στον κόσμο μετά την πανδημία, ενώ αναδύεται ως νέος παραγωγικός κόμβος μετά την πτώση και την εχθρότητα που βιώνει η Κίνα σε όλο τον κόσμο.

Η ΝΕΠ εξακολουθεί να συζητείται

Η ΝΕΠ λαμβάνει ανάμικτες κριτικές από διαφορετικές πολιτείες και η εφαρμογή της αποτελεί ζήτημα λόγω της προηγούμενης ΝΕΠ που ακολουθείται σε όλη τη χώρα. Η νέα ΕΕΠ θα φέρει μια τεράστια αλλαγή στο εκπαιδευτικό σύστημα της Ινδίας. Και είναι έτοιμη η Ινδία για μια τέτοια αλλαγή; Αυτό είναι ένα ζήτημα συζήτησης μεταξύ των υπευθύνων χάραξης πολιτικής και των κρατικών διοικητών.

Διαβάστε επίσης: Η Ινδία πρέπει να εργάζεται για 60 ώρες για μια εβδομάδα για 2-3 χρόνια για να παρακολουθεί γρήγορα την οικονομία.